Dansk Selskab for Statskundskab


Om selskabet

Dansk Selskab for Statskundskab blev stiftet i 1960 og er et samlingspunkt for studiet af politik i Danmark. Tilsvarende selskaber findes i de fleste lande, og disse er forenet i International Political Science Association (IPSA), ligesom der findes en nordisk politologisk sammenslutning, Nordisk Forbund for Statskundskab (Nordic Political Science Association, NoPSA), som selskabet i begge tilfælde er en del af.

Endvidere findes organisationer som European Consortium for Political Research (ECPR) og European Conference of Political Science Associations (ECPSA) som selskabet følger arbejdet i.

De vigtigste opgaver for det danske selskab er varetagelse af danske interesser i forhold til de internationale sammenslutninger, samt afholdelse af årsmøder. Derudover samarbejder selskabet også med den nye Politologisk Forskerskole.

Årsmødet 2017


Det 49. årsmøde fandt sted den 26.-27. oktober 2017 på Hotel Vejlefjord.


Kære kolleger (English below)


  • Det generelle program ligger her.
  • Det detaljerede program findes her (version 25.10.).

 

Vi har i år ca 23 paneler og over 120 deltagere. Vi forventer to frugtbare og hyggelige dage med masser af gode diskussioner og feedback. 

 

Vi kommer i år til at have en paneldebat om magtens placering i dag med udgangspunkt i, at der er gået hen ved 15 år siden magtudredningens afslutning: Hvilke konklusioner fra dengang holder endnu, hvilke nye tendenser kan observeres? Kan vi lære noget af nye metoder? I panelet deltager professor Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet, som var med i Magtudredningens styregruppe, Christoph Houman Ellersgaard, som er medforfatter til bøgerne Magteliten og Tæm Eliten samt MF og tidligere minister Holger K. Nielsen. 

 

 

Igen i år uddeler vi DJØF-Forlagsprisen til en yngre forsker for bedste paper præsenteret ved årsmødet i 2016 på 5.000 kr. 

 

Desuden vil deltagerne også i år modtage et eksemplar af den Politologiske Årbog. 

 

For dem, som kommer til Vejle med tog, er der arrangeret bus fra/til Vejle Station og Hotel Vejlefjord 


Afgang fra Vejle Banegård kl. 9:10 d. 26/10, retur kl. 13:10 d. 27/10.

Bussen er inkluderet i konferencegebyret, men det kræver tilmelding at benytte bussen.

Det er muligt at reservere gruppelokaler til forskningsmøder og lign. i tidsrummene, hvor der ikke er sessioner. Hvis man ønsker det, sendes en mail til Michael Seeberg (see@sam.sdu.dk).

 

På bestyrelsens vegne

 

Flemming Juul Christiansen, formand for Dansk Selskab for Statskundskab

 

-----

Dear Colleagues,


You may find:

  • The general program here
  • The panels program here (version October 25th)

 

This year we have 23 panels and above 120 participants. We expect two fruitful days in a friendly atmosphere with good discussions and feedback. 

 

This year there is a panel debate [in Danish] on the location of power today, about 15 years after the conclusion from the Danish power and democracy research project: Which conclusions are still valid, could new tendencies be observed? What is to be learned from new methods? In the panel sits Jørgen Goul Andersen, professor at Aalborg University, who took part in the steering committee of the project, Christoph Houmann Ellersgaard, author of the book “Magteliten – hvordan 423 danskere styrer landet« as well as MP and former minister Holger K. Nielsen.

 

This year we award the DJØF Publisher-prize for a young researcher with the best paper presented at the annual meeting in 2016 at the amount of DKK 5,000.

 

Participants in the annual meeting will also this year receive one example of Politologisk Årbog (the yearbook with summaries in Danish of best publications).

 

 The deadline for registration has passed


 Transportation

For those arriving to Vejle by train, there will be a bus from/to Vejle Station and Hotel Vejlefjord (departure from Vejle Station at 9.10 AM, October 26, return from Vejlefjord 1.10 PM). These time slots are coordinated with the fast trains from/to East or North. Bus transport is included in the fee but remember to sign up for it when you register.

 

You could reserve rooms for research group meeting or similar at time slots with no ongoing sessions. If you want to, contact Michael Seeberg (see@sam.sdu.dk).


On behalf of the Board,

 

Flemming Juul Christiansen, President of the DPSAÅrsmødet 2016


  • Årsmødet fandt sted den 27.-28. oktober på Hotel Vejlefjord.
  • Keynote-speaker er Simon Usherwood (Reader in European Studies, Surrey University) om emnet: “Where does Brexit leave UK and EU?” 
  • Årsmødet var struktureret i et generelt program og en række paneler (se her).
  • Erik Rasmussen prisen gik til professor Jørgen Goul Andersen (AAU)
  • DJØF Forlagprisen gik til Suthan Krishnarajan (AU)
  • Programmer for tidligere årsmøder findes her.


Se tidligere festtaler fra årsmøderne her:

- 44. Årsmøde

- 45. Årsmøde

- 46. Årsmøde