Medlemskab


Medlemskab kan være både kollektivt og individuelt. Individuelt medlemskab er åbent for alle med interesse for studiet af politik og koster 50 kr. årligt. De politologiske forskningsinstitutioner m.v., der er kollektive medlemmer, er i øjeblikket:


Dansk Selskab for Statskundskab samarbejder tillige med Politologisk Forskerskole.

Indmeldelse kan ske til:

Peter Bjerre Mortensen
Institut for Statskundskab
Århus Universitet

Bartholins Allé 7

bygning 1340, lokale 333

8000 Aarhus

Tel. 8716570

Peter@ps.au.dk