Årsmødet 2018


Det 50. årsmøde vil finde sted den 1.-2. november 2018. Stedet vil være i Vejle-området; nærmere information følger snarest.

 

DJØF-Forlags-prisen uddeles igen på årsmødet. Prisen gives til det bedste paper præsenteret på årsmødet i 2017 af en ung forsker (dvs. en person, der ikke har en ph.d., der er mere end fire år gammel). Bestyrelsen for selskabet træffer beslutning om tildelingen af prisen efter indstilling fra sektionsledere. Fristen for indsendelse af indstillinger er passeret.

 

Erik Rasmussen-prisen vil ligeledes blive uddelt på årsmødet – information om nomineringsproceduren følger i foråret.

 

Bestyrelsen håber, at mange kolleger også i år vil påtage sig et ansvar og organisere paneler og/eller virke som sektionsledere.  Et call for papers vil blive sendt rundt i foråret, men hvis nogle allerede nu gerne vil påtage sig et hverv, er de velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen.

  

På bestyrelsens vegne

 

Michael Aagaard Seeberg, formand for Dansk Selskab for Statskundskab

 

 

----

The 50th annual meeting will take place November 1-2. The location will be in the area of Vejle, and more information follows soon. 

 

Again, the DJØF Publishing award will be presented at the annual meeting. The award is given to the best paper presented at the 2017 annual meeting by a young researcher (that is, a person who doesn’t have a PhD that is more than four years old) . The board of the association decides on the award following nominations from section chairs. The deadline for nominations has passed.

 

The Erik Rasmussen award will also be presented at the annual meeting – information about the nomination process will follow later this spring.

 

The board hopes that many colleagues will take on the role of section and panel chairs. A call for papers will be circulated during the spring. If you are interested, do not hesitate to contact a member of the board.

  

On Behalf of the Board,

  

Michael Aagaard Seeberg, President of the Danish Political Science Association