Call for papers


Kære kolleger (for English see below)

 

Det er nu tid til at sende paper-abstracts til Dansk Selskab for Statskundskabs årsmøde, 1.-2. november 2018 på Hotel Vejlefjord. Vi opfordrer alle til at sende abstracts – særligt nye kolleger på alle niveauer fra ph.d.-studerende til professorer. Årsmødet er en unik mulighed for at møde kollegaer fra andre statskundskabsmiljøer i Danmark og diskutere sin egen forskning og udvikle forskningssamarbejder og ideer. Årsmødet tiltrak sidste år mere end 100 danske politologer fra hele landet.

 

Vi kan allerede nu meddele, at dette års keynote speaker vil være Associate Professor ved Harvard og gæsteprofessor ved Statskundskab (KU), Ryan Enos, der vil holde et engageret oplæg om bogen ”The Space Between Us: Social Geography and Politics” efterfulgt af en Q&A.

 

Man kan finde en oversigt over sektioner og deres respektive paneler i den vedhæftede fil og på Selskabets hjemmeside, www.dpsa.dk. Call for paper can løbende bliver opdateret, hvorfor vi anbefaler, at man tjekker det på hjemmesiden, inden man sender et abstract.

 

Abstracts skal sende direkte til de panelansvarlige for det panel, man ønsker at deltage i. Deadline for at indsende abstracts er 6. juli 2018. Der udsendes besked om accept af papers i midten af august. Der er også mulighed for at indsende forslag til hele ekstra paneler (chair, discussant og 4 papers), da vi stadig har enkelte ledige lokaler.

 

Konferencegebyret er ca. 3.000,- kr. (inkluderer overnatning og forplejning). Regningen sendes samlet til institutterne ved kollektive medlemmer. Nærmere besked rundsendes, når der åbnes for registrering.

 

Deadline for full-papers er 21. oktober 2018. Papers skal oploades på selskabets hjemmeside.

 

Mange hilsner

Bestyrelsen for Dansk Selskab for Statskundskab

 

///

 

Dear colleagues,  

 

It is now time to submit paper abstracts for the annual meeting of The Danish Political Science Association at Hotel Vejlefjord on November 1-2, 2018. We encourage everybody to submit proposals – especially new colleagues at all levels from PhD students to professors. The annual meeting is a great way to meet colleagues from the other political science department across Denmark and discuss research and develop common research interests. Last year, the annual meeting attracted more than 100 Danish political scientists from across the country.

 

We are proud to announce that this year’s keynote speaker will be Associate Professor at Harvard and Guest Professor of Political Science at University of Copenhagen, Ryan Enos, who will give an engaging talk based on his recent book: ”The Space Between Us: Social Geography and Politics” followed by a Q&A.

 

You will find an overview of the sections and their panels in the attached file and on the association’s web site: http://dpsa.dk/. As the program will be updated we advise you to check out the most recent version online before submitting an abstract.

 

Paper proposals are to be sent to the persons responsible for the panels. The deadline for proposals is July 6, 2018. Notification messages will be send out mid-August. As we have some free rooms for panels, it will also be possible

 

The conference fee is app. 3,000,- DKK. (including accommodation and food) which will be billed directly to the departments. Further notification is circulated when we open for registration.

 

The deadline for full papers is October 21, 2018. Papers should be uploaded to the DPSA website.

 

Best wishes

The Board of the Danish Political Science Association