Hæderspriser

 

Dansk Selskab for Statskundskab uddeler to hæderspriser:

 

- Erik Rasmussen-prisen, som uddeles hvert andet år til en betydelig i Danmark boende statskundskabsforsker.

 

- DJØF-Forlagsprisen, som uddeles hvert år til forfatteren/forfatterne til det bedste paper skrevet af en ung forsker, som blev præsenteret ved det foregående årsmøde i Dansk Selskab for Statskundskab.