Årsmødet 2021 - Annual Meeting 2021


Bestyrelsen for Dansk Selskab for Statskundskab har en begrundet forventning om, at vi atter kan mødes fysisk til en traditionsrig konference i Hotel Vejlefjords smukke rammer. Det er planen at:


Årsmødet finder sted d. 28-29 oktober 2021Hotel Vejlefjord, nær Vejle.


Da der stadig er smitte med Covid-19 virus i samfundet revideres beslutningen om at afholde Årsmødet løbende.


Årsmødet er en unik mulighed for at møde kollegaer fra andre statskundskabsmiljøer i Danmark, diskutere sin egen forskning samt udvikle forskningssamarbejder og ideer. Bestyrelsen opfordrer alle til at sende abstracts - særligt nye kolleger på alle niveauer fra ph.d.-studerende til professorer.


Se call for paper abstracts her. Abstracts skal sendes direkte til lederne for den sektion, man ønsker at deltage i.

Se en liste over sektioner og sektionsledere her.


Der er mulighed for at indsende forslag til hele paneler (chair, discussant og 4-5 papers). De sendes ligeledes til de relevante sektionsansvarlige.

 

Deadline for at indsende abstracts er fredag den 11. juni kl. 15:00. 

Der udsendes besked om accept af papers og paneler primo august.

 

En uge før Årsmødet skal man uploade full papers på denne side.


Konferencegebyret er ca. 3.200,- kr. hvilket inkluderer overnatning og forplejning. Regningen sendes samlet til de institutter der er kollektive medlemmer. Nærmere besked rundsendes, når der åbnes for registrering.


Nærmere besked om transport og busser til/fra Vejle station følger ligeledes senere.


-----


The Annual Meeting is planned to take place on 28-29 October 2021 at Hotel Vejlefjord, near Vejle.


 In the light of the Covid-19 situation, the board will regularly revisit the decision to hold the meeting.


The annual meeting is a unique opportunity to meet colleagues from other political science environments in Denmark, discuss research, and develop research collaborations and ideas. The bord encourages everyone to submit abstracts - particularly new colleagues at all levels from PhD students to full professors.


See the call for paper abstracts here. Abstracts must be subitted to the relevant section chairs.

See the list of sections and section chairs here.


Proposals for panels (chair, discussant and 4-5 papers) must also be submitted to the relevant section chairs.


Deadline for submission of abstracts is Friday 11 June at 3pm.

You will receive notice of your participation in early August.


You must upload your full paper here a week before the Annual Meeting begins.


The conference fee is ca. DKK 3,200.00 which includes accommodation and meals. Member institutions will be billed directly for their participants. There will be more information about the payment and transport details when the conference opens for registration.