Om Selskabet

Dansk Selskab for Statskundskab (etabl. 1960) er et samlingspunkt for studiet af politik i Danmark.


Tilsvarende selskaber findes i de fleste lande, og disse er forenet i International Political Science Association (IPSA), ligesom der findes en nordisk politologisk sammenslutning, Nordisk Forbund for Statskundskab (Nordic Political Science Association, NoPSA), som Selskabet i begge tilfælde er en del af.


Endvidere findes organisationer som European Consortium for Political Research (ECPR) og European Conference of Political Science Associations (ECPSA) som selskabet følger arbejdet i.

De vigtigste opgaver for det danske selskab er varetagelse af danske interesser i forhold til de internationale sammenslutninger, samt afholdelse af årsmøder. Derudover samarbejder selskabet også med Den Politologiske Forskerskole.

Årsmødet 2018


Det 50. årsmøde finder sted d. 1-2 november 2018Stedet vil være i Vejle-området; nærmere information følger snarest.

 

DJØF-Forlags-prisen uddeles igen på årsmødet. Prisen gives til det bedste paper præsenteret på årsmødet i 2017 af en ung forsker (dvs. en person, der blev tildelt en ph.d.-grad for maks. fire år siden).

 

Erik Rasmussen-prisen vil ligeledes blive uddelt på årsmødet.

 

Bestyrelsen håber, at mange kolleger også i år vil påtage sig et ansvar og organisere paneler og/eller virke som sektionsledere.  Et call for papers vil blive sendt rundt i foråret, men hvis nogle allerede nu gerne vil påtage sig et hverv, er de velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen.

  

----

The 50th annual meeting will take place November 1-2. The location will be in the area of Vejle, and more information follows soon. 

 

The annual meeting will award the DJØF Publishing prize. The award is given to the best paper presented at the 2017 annual meeting by a young researcher.


The Erik Rasmussen award will also be presented at the annual meeting.

 

The board hopes that many colleagues will take on the role of section and panel chairs. A call for papers will be circulated during the spring. If you are interested, do not hesitate to contact a member of the board.