Dansk Selskab for Statskundskab


Om selskabet

Dansk Selskab for Statskundskab blev stiftet i 1960 og er et samlingspunkt for studiet af politik i Danmark. Tilsvarende selskaber findes i de fleste lande, og disse er forenet i International Political Science Association (IPSA), ligesom der findes en nordisk politologisk sammenslutning, Nordisk Forbund for Statskundskab (Nordic Political Science Association, NoPSA), som selskabet i begge tilfælde er en del af.

Endvidere findes organisationer som European Consortium for Political Research (ECPR) og European Conference of Political Science Associations (ECPSA) som selskabet følger arbejdet i.

De vigtigste opgaver for det danske selskab er varetagelse af danske interesser i forhold til de internationale sammenslutninger, samt afholdelse af årsmøder. Derudover samarbejder selskabet også med den nye Politologisk Forskerskole.

Årsmødet 2017


Det 49. årsmøde vil finde sted den 26.-27. oktober 2017 på Hotel Vejlefjord.


Kære kolleger

 

Det er nu tid til at sende paper-abstracts til Dansk Selskab for Statskundskabs årsmøde, 26.-27. oktober 2017 på Hotel Vejlefjord. Vi opfordrer alle til at sende abstracts – særligt nye kolleger på alle niveauer fra ph.d.-studerende til professorer. Årsmødet er en unik mulighed for at møde kollegaer fra andre statskundskabsmiljøer i Danmark og diskutere sin egen forskning og udvikle forskningssamarbejder og ideer. Årsmødet tiltrak sidste år mere end 100 danske politologer fra hele landet. En paneldiskussion på årsmødet vil sætte fokus på magtens placering i dag, knapt femten år efter magtudredningen. Hvilke konklusioner fra dengang holder endnu, hvilke nye tendenser kan observeres? Kan vi lære noget af nye metoder?

 

Man kan finde en oversigt over sektioner og deres respektive paneler her.

 

Abstracts skal sende direkte til de panelansvarlige for det panel, man ønsker at deltage i. Deadline for at indsende abstracts er 30. juni 2017. Der udsendes besked om accept af papers i midten af august.

 

Konferencegebyret er ca. 3.000,- kr. (inkluderer overnatning og forplejning). Regningen sendes samlet til institutterne ved kollektive medlemmer. Nærmere besked rundsendes, når der åbnes for registrering.

 

Deadline for full-papers er 15. oktober 2017. Papers skal oploades på selskabets hjemmeside.

 

Mange hilsner

Bestyrelsen for Dansk Selskab for Statskundskab

 

///

 

Dear colleagues,  

 

It is now time to submit paper abstracts for the annual meeting of The Danish Political Science Association at Hotel Vejlefjord on October 26-27, 2017. We encourage everybody to submit proposals – especially new colleagues at all levels from PhD students to professors. The annual meeting is a great way to meet colleagues from the other political science department across Denmark and discuss research and develop common research interests. Last year, the annual meeting attracted more than 100 Danish political scientists from across the country. This year a panel discussion [in Danish] will address themes about power distribution today.

 

You will find an overview of the sections and their panels here.

 

Paper proposals are to be sent to the persons responsible for the panels. The deadline for proposals is June 30, 2017. Notification messages will be send out mid-August.

 

The conference fee is app. 3,000,- DKK. (including accommodation and food) which will be billed directly to the departments. Further notification is circulated when we open for registration.

 

The deadline for full papers is October 15, 2017. Papers should be uploaded to the website.

 

Best wishes

The board of the Danish Political Science Association


Årsmødet 2016


Årsmødet fandt sted den 27.-28. oktober på Hotel Vejlefjord.


Keynote-speaker er Simon Usherwood (Reader in European Studies, Surrey University) om emnet: “Where does Brexit leave UK and EU?” 


Årsmødet var struktureret i et generelt program og en række paneler (se her).


Erik Rasmussen prisen gik til professor Jørgen Goul Andersen (AAU)


DJØF Forlagprisen gik til Suthan Krishnarajan (AU)


Programmer for tidligere årsmøder findes her.


Se tidligere festtaler fra årsmøderne her:

- 44. Årsmøde

- 45. Årsmøde

- 46. Årsmøde