Om Selskabet

Dansk Selskab for Statskundskab (etabl. 1960) er et samlingspunkt for studiet af politik i Danmark.


Tilsvarende selskaber findes i de fleste lande, og disse er forenet i International Political Science Association (IPSA), ligesom der findes en nordisk politologisk sammenslutning, Nordisk Forbund for Statskundskab (Nordic Political Science Association, NoPSA), som Selskabet i begge tilfælde er en del af.


Endvidere findes organisationer som European Consortium for Political Research (ECPR) og European Conference of Political Science Associations (ECPSA) som selskabet følger arbejdet i.

De vigtigste opgaver for det danske selskab er varetagelse af danske interesser i forhold til de internationale sammenslutninger, samt afholdelse af årsmøder. Derudover samarbejder selskabet også med Den Politologiske Forskerskole.

Årsmødet 2019


Det 51. årsmøde finder sted d. 24-25 oktober 2019 på Hotel Vejlefjord.


Årsmødet er rammen om ca. 28 paneler om forskellige temaer og genstandsfelter inden for statskundskaben, fra politisk kommunikation og international politik til politisk teori og offentlig forvaltning.


Årsmødet uddeler i 2019 DJØF-Forlags-prisen.


Information om paneler, call for papers, tilmelding mm. vil kunne findes på denne hjemmeside i løbet af foråret 2019.

  

----

The 51th Annual Meeting will take place 24-25 October 2019 at Hotel Vejlefjord, near Vejle.


The meeting will consist of plenary sessions and ca. 28 panels for discussion of papers on different aspects and themes in our field of study.


The annual meeting will award the DJØF Publishing Prize


Further information about panels and registration and the call for papers will be available from this website during the Spring of 2019.