Dansk Selskab for Statskundskab


Om selskabet

Dansk Selskab for Statskundskab blev stiftet i 1960 og er et samlingspunkt for studiet af politik i Danmark. Tilsvarende selskaber findes i de fleste lande, og disse er forenet i International Political Science Association (IPSA), ligesom der findes en nordisk politologisk sammenslutning, Nordisk Forbund for Statskundskab (Nordic Political Science Association, NoPSA), som selskabet i begge tilfælde er en del af.

Endvidere findes organisationer som European Consortium for Political Research (ECPR) og European Conference of Political Science Associations (ECPSA) som selskabet følger arbejdet i.

De vigtigste opgaver for det danske selskab er varetagelse af danske interesser i forhold til de internationale sammenslutninger, samt afholdelse af årsmøder. Derudover samarbejder selskabet også med den nye Politologisk Forskerskole.

Årsmødet 2017


Det 49. årsmøde vil finde sted den 26.-27. oktober 2017 på Hotel Vejlefjord.


Kære kolleger (English below)

 

Registrering er nu åbnet til årsmødet i Dansk Selskab for Statskundskab, der i år foregår 26.-27. oktober på Hotel Vejlefjord. Registreringen foregår via AU-webshops side, som findes på dette link.

 

Vi har i år 23 paneler og over 100 deltagere. Vi forventer to frugtbare og hyggelige dage med masser af gode diskussioner og feedback. 

 

Vi kommer i år til at have en paneldebat om magtens placering i dag med udgangspunkt i, at der er gået hen ved 15 år siden magtudredningens afslutning: Hvilke konklusioner fra dengang holder endnu, hvilke nye tendenser kan observeres? Kan vi lære noget af nye metoder? I panelet deltager professor Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet, som var med i Magtudredningens styregruppe, Christoph Houmann Ellersgaard, som er medforfatter til bogen ”Magteliten – hvordan 423 danskere styrer landet« samt en tredje paneldeltager TBA. 

 

Det detaljerede program findes her (version 8.9.). Husk at selvom man står i programmet er man IKKE automatisk tilmeldt, da det først sker ved registrering på AU-webshop. 

 

Igen i år uddeler vi DJØF-Forlagsprisen til en yngre forsker for bedste paper præsenteret ved årsmødet i 2016 på 5.000 kr. 

 

Desuden vil deltagerne også i år modtage et eksemplar af den Politologiske Årbog. 

 

Deadlines

  • 2. oktober tilmeldingsfrist via link.
  • 16. oktober frist for upload af papers eller præsentation her

 

På bestyrelsens vegne

 

Flemming Juul Christiansen, formand for Dansk Selskab for Statskundskab

 

-----

Dear Colleagues,

 

Registration is now open for the annual meeting in the Danish Political Science Association October 26-27 at Hotel Vejlefjord using AU Webshop at this link: 

 

https://auws.au.dk/sk_Selskab_for_Statskundskab_49_aarsmoede 

 

This year we have 23 panels and above 100 participants. We expect two fruitful days in a friendly atmosphere with good discussions and feedback. 

 

This year there is a panel debate [in Danish] on the location of power today, about 15 years after the conclusion from the Danish power and democracy research project: Which conclusions are still valid, could new tendencies be observed? What is to be learned from new methods? In the panel sits Jørgen Goul Andersen, professor at Aalborg University, who took part in the steering committee of the project, Christoph Houmann Ellersgaard, author of the book “Magteliten – hvordan 423 danskere styrer landet« as well as a third participant TBA.

 

A detailed program is found here.  Even though you are mentioned in the program, you are NOT automatically registered. That only happens through the AU Webshop. 

 

This year we award the DJØF Publisher-prize for a young researcher with the best paper presented at the annual meeting in 2016 at the amount of DKK 5,000.

 

Participants in the annual meeting will also this year receive one example of Politologisk Årbog (the yearbook with summaries in Danish of best publications).

 

 

Deadlines

  • October 2: Registration via link.
  • October 16: Upload of papers or presentations here

 

On behalf of the Board,

 

Flemming Juul Christiansen, President of the DPSAÅrsmødet 2016


  • Årsmødet fandt sted den 27.-28. oktober på Hotel Vejlefjord.
  • Keynote-speaker er Simon Usherwood (Reader in European Studies, Surrey University) om emnet: “Where does Brexit leave UK and EU?” 
  • Årsmødet var struktureret i et generelt program og en række paneler (se her).
  • Erik Rasmussen prisen gik til professor Jørgen Goul Andersen (AAU)
  • DJØF Forlagprisen gik til Suthan Krishnarajan (AU)
  • Programmer for tidligere årsmøder findes her.


Se tidligere festtaler fra årsmøderne her:

- 44. Årsmøde

- 45. Årsmøde

- 46. Årsmøde