Om Selskabet

Dansk Selskab for Statskundskab (etabl. 1960) er et samlingspunkt for studiet af politik i Danmark.


Tilsvarende selskaber findes i de fleste lande, og disse er forenet i International Political Science Association (IPSA), ligesom der findes en nordisk politologisk sammenslutning, Nordisk Forbund for Statskundskab (Nordic Political Science Association, NoPSA), som Selskabet i begge tilfælde er en del af.


Endvidere findes organisationer som European Consortium for Political Research (ECPR) som selskabet følger arbejdet i.

De vigtigste opgaver for det danske selskab er varetagelse af danske interesser i forhold til de internationale sammenslutninger, samt afholdelse af årsmøder.

Årsmødet 2024

Annual Meeting 2024Det 56. årsmøde afholdes d. 7.-8. november 2024 på Hotel Nyborg Strand


Bestyrelsen for Dansk Selskab for Statskundskab udsender nu med stor glæde call for papers til det traditionsrige årsmøde, som i 2024 afholdes på Hotel Nyborg Strand torsdag/fredag d. 7.-8. november. Årsmødet er en unik mulighed for at møde kollegaer fra andre statskundskabsmiljøer i Danmark, diskutere sin egen forskning, udvikle forskningssamarbejder og -ideer. 


Hvis man er interesseret i at deltage, skal man sende et paper abstract direkte til lederne af den sektion, man ønsker at deltage i. Bestyrelsen vil også gerne i år fremhæve det fornemme arbejde, som sektionslederne yder!


Deadline for at indsende abstracts er mandag den 12. august kl. 15:00. Udover individuelle bidrag er der mulighed for at indsende forslag til hele paneler (chair, discussant og 4-5 papers). De sendes ligeledes til de relevante sektionsledere (se den vedhæftede oversigt). Der udsendes besked om accept af papers og paneler primo september. Konferencegebyret er ca. 3.400,- kr. (inkluderer overnatning og forplejning). Nærmere besked om procedurer for endelig tilmelding og betaling følger, når der åbnes for registrering i september.


Sektionsoversigt /  Section overview