Medlemskab


Medlemskab kan være både kollektivt og individuelt. Individuelt medlemskab er åbent for alle med interesse for studiet af politik og koster 100 kr. årligt. Følgende politologiske forskningsinstitutioner m.v. er kollektive medlemmer:

A-Medlemmer:


B-Medlemmer:
For information om medlemskab, kontakt 
Marianne Ulriksen, Syddansk Universitet, og Selskabets Kasserer