Medlemskab


Medlemskab kan være både kollektivt og individuelt. Individuelt medlemskab er åbent for alle med interesse for studiet af politik og koster 100 kr. årligt. Følgende politologiske forskningsinstitutioner m.v. er kollektive medlemmer:Indmeldelse kan ske til:

Simon Laumann Jørgensen

Institut for Statskundskab
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 1

9220 Aalborg Ø
Tlf. 9940 8181

simonl@dps.aau.dk