Bestyrelsen/The Board


Formand/President:

 

Michael Baggesen Klitgaard

Institut for Politik og Samfund
Aalb
org Universitet

Fibigerstræde 5, 17

9220 Aalborg Ø. 

Tlf. 9940 3233

michaelklitgaard@dps.aau.dk

Kasserer/Treasurer:

 

Marianne Sandvad Ulriksen

Institut for Statskundskab
Syddansk Universitet

Campusvej 55

5230 Odense M.

Tel. 6550 7970

mu@sam.sdu.dk

Medlem/Board Member:

 

Kim Sass Mikkelsen

Institut for Samfund og Erhverv

Roskilde Universitet

Universitetsvej 1

4000 Roskilde

Tlf: 46742801

ksass@ruc.dk


Medlem/Board Member:


Svend-Erik Skaaning

Institut for Statskundskab

Aarhus Universitet

Bartholins Allé 7

8000 Aarhus C

Tlf. 61335244

skaaning@ps.au.dk


Medlem/Board Member:
 

Frederik Hjorth

Institut for Statskundskab

Københavns Universitet

Øster Farimagsgade 5E

1353 København K

Tlf. 3532 4104

fh@ifs.ku.dk

Suppleant/Alternate:

Sune Welling Hansen 

Institut for Statskundskab
Syddansk Universitet

Campusvej 55

5230 Odense M.

Tel. 6550 3276

swh@sam.sdu.dk


Suppleant/Alternate:


Jesper Dahl Kelstrup
Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv
Roskilde Universitet

Postboks 260
4000 Roskilde 
Tel. 4674 3344
kelstrup@ruc.dk 


Suppleant/Alternate:
 

Christian Lindholst
Institut for Politik og Samfund
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 1

9220 Aalborg Ø.
Tlf. 9940 8203

simonl@dps.aau.dk

Suppleant/Alternate:

Jørgen Møller

Institut for Statskundskab

Aarhus Universitet
Bartholins Allé 7
8000 Aarhus C.
Tlf. 8715 2203

jm@ps.au.dk

Suppleant/Alternate:

Mogens Jin Pedersen

Institut for Statskundskab
Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5
1353 København K.

Tel. 3533 3973

mp@ifs.ku.dk

Revisorer/Auditors


Morten Skovsgaard Hansen, Syddansk Universitet

Michael Bang Pedersen, Aarhus Universitet


Suppleant/alternate:

Allan Dreyer Hansen, Roskilde Universitet