Hæderspriser


Dansk Selskab for Statskundskab uddeler tre hæderspriser:

 

DJØF-Forlagsprisen. Denne pris uddeles hvert år til forfatteren/forfatterne til det bedste paper skrevet af en ung forsker, som blev præsenteret ved det foregående årsmøde i Dansk Selskab for Statskundskab.


Erik Rasmussen-prisen. Denne pris uddeles hvert andet år til en betydelig i Danmark boende Statskundskabsforsker.


Kommuneprisen. Denne pris uddeles hvert andet år til forfatteren/forfatterne til den bedste artikel eller bog indenfor kommunalpolitiske studier publiceret af forskere på et dansk universitet eller forskningsinstitution inden for de seneste to år.