Kommuneprisen


Kommuneprisen uddeles hvert andet år for bedste politologiske artikel eller bog inden for kommunalpolitiske studier publiceret af forskere på et dansk universitet inden for de seneste to år. Prisen er sponseret af Kommunernes Jubilæumsfond, og kan uddeles for publicerede artikler og bøger, som i en bred forstand beskæftiger sig med forhold, der relaterer sig til kommunalt demokrati og forvaltning. Herunder både klassiske og nyere forskningstemaer. 

 

Prisen uddeles for en bog eller artikel, som er publiceret eller antaget til publicering. Ved uddeling til kollektivt forfattede bidrag skal mindst én af forfatterne på uddelingstidspunktet være ansat ved et dansk universitet eller en dansk forskningsinstitution.

 

Prisen uddeles (højst) hvert andet år i forbindelse med afholdelsen af årsmødet i Dansk Selskab for Statskundskab og uddeles første gang i 2021. Prisen er på Kr. 20.000.

 

Priskomiteen udgøres af bestyrelsen i Dansk Selskab for Statskundskab, hvis formand også er formand for komiteen. I forbindelse med første uddeling i 2021 udpeger komiteen et fagligt kompetent udvalg til at nominere tre artikler/bøger til prisen, mellem hvilke komiteen udvælger prismodtageren. Prismodtageren tilbydes samtidig at være formand for det efterfølgende kompetente udvalg med mulighed for at sammensætte dette. I nomineringsprocessen er et bredt funderet input fra relevante forskningsmiljøer vigtigt, og nedsatte kompetente udvalg har til opgave at indhente sådanne inden der indstilles til priskomiteen. Priskomiteen kan vælge ikke at uddele prisen til nogen af de tre indstillinger.