Årsmødet 2018


Det 50. årsmøde fandt sted den 1.-2. november 2018 på Hotel Vejlefjord


Årsmødet bestod af plenum-sessioner og 29 paneldiskussioner fordelt på feltets hovedområder: 


 • Aktører, institutioner og offentlig politik
 • EU og europæisering
 • International politik
 • Komparativ politik
 • Offentlig forvaltning
 • Politisk adfærd og kommunikation
 • Politisk teori
 • Særpanel i forbindelse med udarbejdelsen af Oxford Handbook of Danish Politics


Se programmet for årsmødet her. Se oversigt over panelerne (pdf).


Årets keynote tale blev givet af Associate Professor Ryan Enos fra Harvard Universitet, gæsteprofessor på Institut for Statskundskab, KU. Enos talte med baggrund i sin nye bog, The Space between Us: Social Geography and Politics.


DJØF-Forlags-prisen og Erik Rasmussen-prisen blev også uddelt på årsmødet. 

 

----


The 50th Annual Meeting took place 1-2 November at Hotel Vejlefjord.

 

The Annual Meeting consisted of plenary sessions and 29 panel discussions covering most ares of political science, such as:


 • Actors, Institutions and Public Policy
 • Comparative Politics
 • EU and Europeanisation
 • International Politics
 • Political Behaviour and Communication
 • Political Theory
 • Public Administration
 • Special panel relating to the Oxford Handbook of Danish Politics


See the programme here. Se the panels here (pdf). 


This year's key note speaker was Ryan Enos, Associate Professor at Harvard University and Honorary Professor at Copenhagen University. Enos' speech centred on his new book,The Space between Us: Social Geography and Politics.


As part of the academic programme, the Association awarded the DJØF Publishing Prize and the Erik Rasmussen Prize.