Årsmødet i 2020 er aflyst


Årsmødet var planlagt til at finde sted d. 22-23 oktober 2020. D. 11 september 2020 besluttede bestyrelsen at aflyse det for at undgå smitte med coronavirus.


Sektions- og panelledere er velkomne til selv at arrangere og afholde de planlagte paneler. Selskabet kan desværre ikke hjælpe med organiseringen af dette.


Generalforsamlingen afholdes virtuelt, kontakt bestyrelsen for mere information.


Erik Rasmussen-prisen uddeles fortsat men i en virtuel form; deltagelse kan ske online. Kontakt Line Engbo Gissel for mere information.


 

///

 
Annual Meeting 2020 is cancelled


The Annual Meeting was scheduled for 22-23 October 2020, but has been cancelled to avoid further infection with corona virus. 


Section and panel chairs are welcome to organise and run the planned panels. However, the Society cannot provide assistance with organising these meetings.


The annual general meeting will be held virtually; please contact the Board for further information.


The Erik Rasmussen Prize will be awarded in a ceremony that offers online participation. Please contact Line Engbo Gissel for further information.